Stichting  PlukenPleej

 PlukenPleej is vier jaar geleden begonnen als een burgerinitiatief van Jan Corsius en Aad Kilbourne, vanuit het oogpunt dat muziek een therapeutische, kalmerende, en helende kracht is die voor ELK persoon beschikbaar zou moeten zijn.
Vandaar onze laagdrempelige toegang.

PlukenPleej is een vernieuwend, sociaal-maatschappelijk initiatief, gesitueerd in het gebouw van Florence Alzheimer Expertise Centrum Mariahoeve.

Om muzikale mensen en talenten,  die “wat minder mogelijkheden hebben om een oefenruimte of geluids-studio te gebruiken” , de mogelijkheid te geven om hun muziek en talenten te kunnen uiten en delen.

Om mensen “In Herstel” de ruimte te geven om hun muzikale kunnen en kennen voor zichzelf in te zetten, en zo verbetering te bewerkstelligen.

  • Quote: Herstel gaat over iets anders dan genezing alleen. In een herstelproces werk je aan je persoonlijke balans en welvaren, na ervaringen van (bijvoorbeeld) maatschappelijke -of psychische problemen. Door te werken aan je herstel, kun je mogelijkheden ontdekken voor een leven dat bij jou past. Met of zonder de psychische kwetsbaarheid.

Om te samen te spelen, te oefenen, om te repeteren, op te nemen, of optredens voor te bereiden.  Regelmatig treden artiesten, die aan PlukenPleejProjek gekoppeld zijn op, om speelervaring op te doen, hun kunnen te demonsteren, om hun sets live te kunnen uitproberen, of om studio- en stage-ervaring op te doen. Haags Talent krijgt hier de ruimte om zich te ontwikkelen.

Ondersteuning van muzikanten, bands en groepen is op verschillende manieren mogelijk.

Onder andere verzorgen wij kids-middagen, maken wij graag muziek met zieken en gehandicapten, en treden we op voor en bij diverse sociale gelegenheden, waarbij ook lokale muzikanten en talenten de kans krijgen om te komen oefenen, of om het podium met ons te betreden.

Wij werken voor-, en samen met mensen die bijvoorbeeld aan Alzheimer lijden, mensen die een sociaal maatschappelijk probleem hebben, mensen met een geestelijk beperking , en iedereen die muziek in hun leven nodig hebben, maar om redenen er niet over kunnen beschikken.

Daarom zijn connecties en samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld andere stichtingen zo waardevol en belangrijk. Graag willen we o.a. Florence en Achterban Werkt!, Reakt, PEP, Chillen in de Steeg en de gemeente Den Haag hier even noemen.

Stichting Pluk&Pleej doet meer.  Zo zijn er Luistersessies en Levensmuziek voor jong en oud, beginnerslessen voor diverse instrumenten, persoonlijke- en band-coaching; zetten wij ons in voor- en bij (muzikale) wijk-initiatieven. En:  Plannen voor het opzetten van een recording-studio en een muzieklabel/EventBuro staan op stapel.

Persoonlijke muzikale wensen? Laat het ons weten!!!